top of page

STRATEGIE PODNIKÁNÍ : OČIMA EXPERTA


Popis služby

Strategie Podnikání: Očima experta v Beauty & Wellness" je vysoce specializovaná služba, která přináší podrobné zhodnocení kvality vašich služeb. Mystery Shopper s odborným pohledem provede důkladný průzkum, zaměřený na vizuální prezentaci, atmosféru a profesionální přístup zaměstnanců. Služba poskytuje nejen nápady na zlepšení, ale také inspiraci k pozitivním změnám, s důrazem na individuální potřeby a odborné znalosti. Pokud máte zaměstnance a rádi byste zhodnotili aktuální stav provozu, nebo pracujete samy na sebe a rádi byste získaly nový pohled na váš provoz, jste připraveni identifikovat potenciální slabiny a zdůraznit silné stránky vašeho podnikání, je tato služba přesně pro vás. CO VÁM SLUŽBA POSKYTNE? Podrobné hodnocení provozu: Já jako Mystery Shopper provedu důkladný průzkum vizuální prezentace, čistoty, organizace a atmosféry vašeho podniku. Identifikace chyb: Zaměřím se na sledování aktuálního provozu s cílem najít potenciální chyby, které mohou ovlivnit kvalitu služeb. Návrhy na odstranění chyb: Poskytnu konkrétní a praktické návrhy na odstranění identifikovaných nedostatků. Posouzení profesionálního přístupu zaměstnanců: Vyhodnotím chování zaměstnanců s důrazem na komunikaci, zdvořilost a celkový dojem na zákazníky. Zvýraznění silných stránek: Podpořím a zdůrazním pozitivní aspekty provozu a jedinečné prvky, které přilákají zákazníky. JAK PROBÍHÁ SLUŽBA? Úvodní online konzultace, kde se se mnou podělíte o své specifické potřeby a očekávání ohledně služby Mystery Shopper. Osobní audit provozu a služeb se zaměřením na kvalitu, odhalení opakujících se chyb a přizpůsobení pohledu podle vašich odborných znalostí. Detailní analýza konkrétní návštěvy na základě Mystery Reportu obsahující hodnocení více než 100 klíčových aspektů. Výstupní report s komplexní analýzou provedeného hodnocení a akčním plánem na zlepšení identifikovaných oblastí. Závěrečná konzultace s diskusí o obsahu reportu a implementaci akčního plánu. Vysvětlení individuálních návrhů nejlepších praktik pro zlepšení a rozvoj podnikání. REZERVACE: Chcet vysoce specializovanou služba, která přináší podrobné zhodnocení kvality vašich služeb? Stačí mi zavolat nebo vyplnit formulář, a společně se ponoříme do analýzy vašeho provozu, abychom lépe porozuměli jeho aktuálnímu stavu. Spolupráce nekončí jenom zjištěním problémů. Budeme společně pracovat na vytvoření perspektivy pro váš podnik, posílení silných stránek a implementaci změn, které povedou k dlouhodobému rozvoji.


Kontaktní údaje

+420 727808506

infoskorikova@gmail.com

Pražská 709, 252 41 Dolní Břežany, Praha-západ, Česká republika


bottom of page