top of page

KVALITA PROVOZU: OČIMA EXPERTA


Popis služby

KOMU JE TATO SLUŽBA URČENA? Máte více než 10 let praxe v oboru Beauty & Wellness a občas byste rádi získali nový, čerstvý pohled na váš provoz? Zajímá vás, co všechno se hodnotí v 5hvězdičkovém provozu, a jste ochotni přijmout konstruktivní kritiku s pozitivním nadhledem?Služba KVALITA PROVOZU OČIMA EXPERTA nabízí nový úhel pohledu na váš provoz. Přinese nejen nápady na zlepšení a konkrétní návrhy v praxi , ale také inspiraci k pozitivní změně, s důrazem na individuální potřeby a odborné znalosti. CO TATO SLUŽBA NABÍZÍ? Podrobné hodnocení provozu: Já jako Mystery Shopper provedu důkladný průzkum vizuální prezentace, čistoty, organizace a atmosféry vašeho podniku. Identifikace chyb: Zaměřím se na sledování aktuálního provozu s cílem najít potenciální nedostatky a chyby, které mohou ovlivnit kvalitu služeb. Návrhy na odstranění chyb: Poskytnu konkrétní a praktické návrhy na odstranění identifikovaných chyb a nedostatků. Posouzení profesionálního přístupu zaměstnanců: Vyhodnotím chování zaměstnanců s důrazem na komunikaci, zdvořilost a celkový dojem na zákazníky. Zvýraznění silných stránek: Podporím a zdůrazním pozitivní aspekty provozu a jedinečné prvky, které přilákají zákazníky. JAK PROBÍHÁ SLUŽBA? Úvodní online konzultace se mnou, kde sdílíte své specifické potřeby a očekávání od služby Mystery Shopper. Osobní audit provozu a služby se zaměřením na kvalitu a odhalení opakujících se chyb a přizpůsobení pohledu vašim odborným znalostem. Následní konzultace po osobním auditu s návrhem nejlepších praktik a individuálními tipy na dlouhodobé zlepšení. CÍL SLUŽBY: Jako Mystery Shopper s využitím mých letitých zkušeností v oboru vám poskytnu konkrétní informace o aktuálním stavu vašeho Beauty & Wellness a navrhnu konkrétní kroky pro zlepšení, s cílem vnést nový, čerstvý pohled na provoz s přizpůsobeným a odborným přístupem pro maximální efektivitu a kvalitu. REZERVACE: Pokud jste připraveni odhalit potenciální slabiny a zdůraznit silné stránky vašeho provozu, neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím formuláře. Společně otevřeme dveře k lepšímu porozumění a posílení vašeho podnikání s novým perspektivním pohledem! Vaše úspěšnější zítřky začínají právě zde


Kontaktní údaje

+420 727808506

infoskorikova@gmail.com

Pražská 709, 252 41 Dolní Břežany, Praha-západ, Česká republika


bottom of page